Algemene informatie over de KLAMPEX

KLAMPEX staat voor KL(eintje) (w)AMPEX.

De KLAMPEX is een uitdagende tocht in het donker, zeker niet vergelijkbaar met een zondagmiddag wandeling in het park, maar voor iedereen met een gewone conditie goed te volbrengen. Wel dien je je vooraf goed voor te bereiden op de verschillende routetechnieken. Zonder die kennis is de tocht niet te lopen. Meer informatie over deze routetechnieken kun je bijvoorbeeld vinden op:

http://nl.scoutwiki.org/Routetechnieken

Wat is een KLAMPEX ?

Een KLAMPEX is een kortere en dus minder zware uitvoering van een WAMPEX (Weekend AMPhibian EXpedition). Het is een uitdagende wandeltocht in het donker, verdeeld in een aantal trajecten en routes, elk met een eigen routetechniek. Het is een combinatie van een GPS-tocht, dropping en speurtocht, eventueel met survival elementen.

Er wordt gebruik gemaakt van paden, paadjes, oevers, karrensporen, en soms moet een vlakte of een bosperceel bedwongen worden. Ook zijn er de gevreesde wateropdrachten.

De KLAMPEX wordt gelopen in teams van minimaal 4 en maximaal 8 personen, en is nooit langer dan 10 km. De tocht bestaat uit een aantal op elkaar aansluitende routes, waarbij het eindpunt van een route altijd, binnen een straal van 15 meter, het startpunt vormt van de volgende route.

Deze routes staan óf in het routeboekje, óf op de informatieborden bij de start, óf worden onderweg verkregen. De routes in het boekje staan niet per definitie in de juiste volgorde, maar moeten wel altijd in de juiste volgorde worden gelopen, te beginnen bij route 1. Het routeboekje ontvang je bij één van de posten; dit hoeft niet bij de start te zijn.